11/2020 | Sprzedaż do MLARS w ramach realizacji projektu w Departamencie Sprawiedliwości USA w konsorcjum z RII. Sale to MLARS as part of a project at the US Department of Justice in a consortium with RII.

Raport bieżący 11/2020 | 28.05.2020 | 9:11

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki zależnej od Emitenta, tj. DataWalk Inc., o otrzymaniu zamówienia z Research Innovations Inc. w USA (“RII”) w ramach realizacji zlecenia (“Task Order”) od Departamentu Sprawiedliwości USA (“DOJ”). Zamówienie dotyczy sprzedaży licencji wieczystej w zakresie pełnego produkcyjnego wykorzystania platformy analitycznej DataWalk w wydziale Money Laundering and Asset Recovery Section DOJ (“MLARS”). System DataWalk zostanie wdrożony w celu wsparcia działalności MLARS związanej ze ściganiem i koordynowaniem wrażliwych, wielostronnych, międzynarodowych dochodzeń dotyczących prania pieniędzy i odzyskiwania majątku.

Task Order został pozyskany w ramach konsorcjum z RII oraz stanowi kontynuację współpracy nawiązanej pomiędzy ww. podmiotami, o czym Emitent informował wcześniej w treści raportu bieżącego nr 21/2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku.

Uzyskane przez konsorcjum zamówienie stanowi potwierdzenie atrakcyjności oferty, której kluczowym elementem jest platforma DataWalk, jako alternatywy wobec obecnie wykorzystywanych w DOJ i MLARS rozwiązań takich jak system Palantir oraz zwiększa możliwości skutecznego ubiegania się o kolejne zlecenia od podmiotów podległych DOJ w ramach szerokiego projektu o nazwie Data Analytics Solution and Services.

Zarząd Spółki uznał fakt otrzymania zamówienia za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że pozyskane zamówienie potwierdza realną możliwość konkurowania z Palantir, daje możliwość uzyskania światowej klasy referencji, stanowi realizację kluczowego elementu strategii rozwoju Emitenta oraz może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Ameryce Północnej.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby reports that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. obtained a purchase order from Research Innovations Inc. USA (“RII”) for license sale and production usage of the DataWalk analytical platform in response to a task order (“Task Order”) from the United States Department of Justice’s Money Laundering and Asset Recovery Section (“MLARS”).

The DataWalk analytics platform will be deployed in support of MLARS’ mission to prosecute and coordinate complex, sensitive, multi-district, and international money laundering and asset forfeiture investigations and cases.

The purchase order from RII constitutes a continuation of the business relationship established between the entities, as reported in the current ESPI report 21/2019 of June 4th, 2019.

The Task Order obtained by the RII consortium confirms the attractiveness of the RII solution, the key element of which is the DataWalk platform, as an alternative to solutions currently used in DOJ and MLARS, such as the Palantir system, and increases the possibilities of successfully applying for subsequent orders from other entities subordinate to DOJ as part of their broad Data Analytics Solution and Services project.

The Executive Board of the Company recognized the fact that obtaining this purchase order is confidential information, as the acquired Task Order confirms the Issuer’s ability to successfully compete with Palantir, enables a world-class reference reflecting the implementation of a key element of the Issuer’s development strategy and may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in North America.

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X