13/2020 | Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.

Raport bieżący z plikiem 13/2020 | 17.06.2020 | 20:20

Podstawa prawna:  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”), informuje o otrzymaniu w dniu 17 czerwca 2020 roku od Członka Rady Nadzorczej – Pana Rafała Wasilewskiego powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

The Executive Board of DataWalk S.A. („Company”, „Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 17th of June 2020 Company obtained notification from its Supervisory Board Member – Mr. Rafał Wasilewski, about transactions on Company’s shares, as referred to in Article 19 point 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse regulation).

The notification is attached to this report.

Zawiadomienie_RW_art.19_MAR

 

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X