26/2019 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2019 r. List of shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General Meeting on 28th June 2019.

Raport bieżący 26/2019 | 2.07.2019 | godz.20:45

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 roku (“ZWZ”):

FGP VENTURE SP. Z O.O.
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1.175.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.900.000
Udział głosów z zarejestrowanych akcji w ogólnej liczbie głosów [%]: 39,07
Udział głosów z zarejestrowanych akcji w liczbie głosów za ZWZ [%]: 93,78

GOVERNMENT OF NORWAY
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 120.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 120.000
Udział głosów z zarejestrowanych akcji w ogólnej liczbie głosów [%]: 2,47
Udział głosów z zarejestrowanych akcji w liczbie głosów za ZWZ [%]: 5,92

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, announces the list of shareholders holding more than 5% of votes at the Annual General Meeting (“AGM”) on 28th June 2019.

FGP VENTURE SP. Z O.O.
Number of shares registered at AGM: 1.175.000
Number of votes registered at AGM: 1.900.000
Share of votes from registered shares in the total number of votes [%]: 39,07
Share of votes from registered shares in the number of votes at AGM [%]: 93,78

GOVERNMENT OF NORWAY
Number of shares registered at AGM: 120.000
Number of votes registered at AGM: 120.000
Share of votes from registered shares in the total number of votes [%]: 2,47
Share of votes from registered shares in the number of votes at AGM [%]: 5,92

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X