33/2019 | Pilotażowy projekt ze Stanową Agencją Regulacyjną w USA. Pilot project with State Regulatory Agency in the USA.

Raport bieżący 33/2019 | 27.08.2019 | 22:41

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o rozpoczęciu przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. projektu pilotażowego (“Pilot”) ze Stanową Agencją Regulacyjną w USA (“Klient”). Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk (“System”) w zastosowaniach związanych z nadzorem regulacyjnym oraz inwestygacją przemysłu hazardowego zlokalizowanego w obszarze jurysdykcji Klienta.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia Pilota za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Stanach Zjednoczonych.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. initiated execution of a pilot project (“Pilot”) with US State Regulatory Agency (“Customer”). The Pilot will be executed in order to demonstrate the analytical platform DataWalk (“System”) in support of the agency’s mission which regulates and investigates the gambling industry doing business within their jurisdiction.

The Executive Board of the Company recognized the fact of initiating the Pilot as confidential information, as there are indications that the cooperation may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in US.

 

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X