36/2019 | Zawarcie memorandum z Anderson Police Department w USA. Signing memorandum of understanding with Anderson Police Department in the USA.

Raport bieżący 36/2019 | 23.09.2019 | 8:25

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o podpisaniu przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. memorandum of understanding (“Memorandum”) z Anderson Police Department w USA (“Klient”) na sprzedaż licencji i produkcyjne wykorzystanie platformy analitycznej DataWalk w zakresie integracji danych oraz uruchomienia środowiska analityczno-inwestygacyjnego wspierającego zadania operacyjne Klienta.

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia Memorandum za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Stanach Zjednoczonych.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. signed memorandum of understanding with the Anderson Police Department, USA (“Customer”) for license sale and production usage of the DataWalk analytical platform for integration of data and setting up an analytical and investigational environment to support the Customer’s operations.

The Executive Board of the Company recognized the fact of signing the memorandum as confidential information, as there are indications that the cooperation may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in US.

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X