38/2019 | Zawarcie memorandum z Washington State Gambling Commission w USA. Signing memorandum of understanding with Washington State Gambling Commission in the USA.

Raport bieżący 38/2019 | 25.09.2019 | 8:26

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o podpisaniu przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. memorandum of understanding (“Memorandum”) z Washington State Gambling Commission w USA (“Klient”) na sprzedaż licencji i produkcyjne wykorzystanie platformy analitycznej DataWalk w zastosowaniach związanych z nadzorem regulacyjnym oraz inwestygacją przemysłu hazardowego zlokalizowanego w obszarze jurysdykcji Klienta. Zawarcie Memorandum definiuje kontynuację współpracy nawiązanej pomiędzy podmiotami, o czym Emitent informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 33/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku.

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia Memorandum za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Stanach Zjednoczonych.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. signed memorandum of understanding with Washington State Gambling Commission, USA (“Customer”) for license sale and production usage of DataWalk analytical platform in support of the agency’s mission which regulates and investigates the gambling industry doing business within their jurisdiction. The memorandum defines the cooperation plan between parties continuing cooperation reported in ESPI 33/2019 dated on 27th August 2019.

The Executive Board of the Company recognized the fact of signing the memorandum as confidential information, as there are indications that the cooperation may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in US.

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X