41/2019 | Zawarcie umowy na wdrożenie DataWalk w Kooperativa. Signing agreement for implementation of DataWalk in Kooperativa.

Raport bieżący 41/2019 | 30.09.2019 | 20:42

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Emitentem i Corpus Solutions a.s. z siedzibą w Pradze, Czechy (“Partner”), której celem jest sprzedaż i wdrożenie licencji wieczystej (“Projekt”) oraz pełne produkcyjne wykorzystanie platformy DataWalk w towarzystwie ubezpieczeniowym Kooperativa s.a. Vienna Insurance Group z siedzibą w Pradze, Czechy (“Klient”) w zakresie związanym z przeciwdziałaniem nadużyciom ubezpieczeniowym.

Projekt z Klientem jest potwierdzeniem realizacji przyjętej przez Emitenta strategii, otwiera również perspektywę współpracy z kolejnymi podmiotami Vienna Insurance Group.

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia umowy za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z Klientem może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Issuer”, “Company”), registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that today it concluded an agreement with Corpus Solutions a.s. registered in Prague, Czech Republic (“Partner”), formalizing intent to execute the sale and implementation of a perpetual license (“Project”) and production usage for anti-fraud applications of the DataWalk analytical platform in Kooperativa s.a. Vienna Insurance Group insurance company registered in Prague, Czech Republic (“Customer”).

The project with the Customer is a confirmation of the strategy execution as well as opens the perspective of cooperation with other members of the Vienna Insurance Group.

The Executive Board of the Company recognized the fact of the signing the Agreement as confidential information, as there are indications that the cooperation with Customer may have a positive impact on the future financial economic and competitive position of the Issuer’s Capital Group.

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X