4/2020 | Zawarcie umowy na wdrożenie DataWalk w PKN Orlen S.A. Signing agreement for implementation of DataWalk in PKN Orlen S.A.

Raport bieżący 4/2020 | 14.02.2020 | 19:25

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Emitentem i Polskim Koncernem Naftowym Orlen S.A. z siedzibą w Płocku (“Klient”), której celem jest sprzedaż i wdrożenie licencji wieczystej (“Projekt”) oraz pełne produkcyjne wykorzystanie platformy DataWalk w zakresie związanym z przeciwdziałaniem nadużyciom.

Projekt z Klientem jest potwierdzeniem realizacji przyjętej przez Emitenta strategii, otwiera również perspektywę współpracy z kolejnymi podmiotami porównywalnej skali z sektora komercyjnego w zakresie podobnych zastosowań.

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia umowy za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z Klientem może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”), registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that today it concluded an agreement with Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. registered in Płock, Poland (“Customer”), formalizing intent to execute the sale and implementation of a perpetual license (“Project”) and production usage for anti-fraud applications of the DataWalk analytical platform.

The project with the Customer is a confirmation of the strategy execution as well as opens the perspective of cooperation in similar applications with other companies of similar size from commercial sector.

The Executive Board of the Company recognized the fact of the signing the Agreement as confidential information, as there are indications that the cooperation with Customer may have a positive impact on the future financial economic and competitive position of the Issuer’s Capital Group.

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X