52/2019 | Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii N. Statement of the KDPW Operational Department regarding the registration of series N shares.

Raport bieżący 52/2019 | 5.12.2019 | 10:33

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, Emitent”) informuje o wpływie do Spółki Komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”) z dnia 4 grudnia 2019 r., w którym poinformowano, że zgodnie z decyzją KDPW nr 1050/2019 z dnia 28 listopada 2019 r., w dniu 6 grudnia 2019 r. w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 327.000 akcji serii N i oznaczenie ich kodem ISIN PLPILAB00012.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, informs about the receipt by the Company of a Statement from the Operational Department of the Central Securities Depository of Poland S.A. (“KDPW”) of December 4th, 2019, which informed that pursuant to the KDPW Decision No. 1050/2019 of 28th November 2019, on December 6th, 2019, 327.000 series N shares will be registered with the KDPW and marked with ISIN code PLPILAB00012.

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X