53/2019 | Sprzedaż DataWalk do zastosowań wywiadowczych w Ameryce Północnej. Sale of DataWalk for Intelligence application in North America.

Raport bieżący 53/2019 | 11.12.2019 | 12:54

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o pozyskaniu zamówienia przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. w ramach partnerskiej umowy z północnoamerykańskim Integratorem Systemów (“Klient”) na sprzedaż licencji i realizację wdrożenia platformy analitycznej DataWalk w zastosowaniach związanych z działalnością klienta docelowego (instytucja wywiadowcza na poziomie federalnym).

Zarząd Spółki uznał fakt pozyskania zamówienia i realizacji wdrożenia produkcyjnego za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Ameryce Północnej i na świecie.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. received a purchase order for execution of a partner contract to sell (“Project”) with a North American System Integrator (“Customer”). The Project will be executed in order for Customer to deploy the analytical platform DataWalk in support of their client’s mission. The end client is a Federal Government level Intelligence organization.

The Executive Board of the Company recognized the fact of executing the sale and production implementation of DataWalk system for Intelligence applications as confidential information, as there are indications that the cooperation may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in North America and worldwide.

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X