Akcjonariat

Aktualna struktura własnościowa DataWalk SA prezentuje się następująco:

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
FGP VENTURE sp. z o.o. 1 175 000 1 900 000 28,40% 39,07%
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 400 000  400 000 9,67% 8,23%
Aviva Investors Poland TFI S.A. 335 290  335 290 8,10% 6,89%
Pozostali

2 227 758

2 227 758

53,84% 45,81%
Suma 4 138 048 4 863 048 100,00% 100,00%

Udział w kapitale zakładowym

(według stanu na dzień 01.04.2019)

Udział w ogólnej liczbie głosów

(według stanu na dzień 01.04.2019)

Źródło: Emitent

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X