Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
  • Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej – 13 lutego 2018 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej – 14 maja 2018 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2018 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej – 13 sierpnia 2018 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej – 13 listopada 2018 r.
  • Jednostkowy raport roczny za rok 2017 – 29 maja 2018 r.
  • Skonsolidowany raport roczny za rok 2017 – 29 maja 2018 r.
Wszelkie informacje na temat ewentualnej zmiany terminu publikacji raportów okresowych zostaną przekazane w formie raportu bieżącego.
Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X