W przyjętej strategii rozwoju Zarząd zakłada istotny wzrost pozycji konkurencyjnej Spółki, przy jednoczesnym zwiększaniu skali prowadzonej działalności. Przedmiotowe działania zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących celów: I. Premiera produktów w Polsce i rozpoczęcie skalowania sprzedaży, w okresie adaptacyjnym z mniejszą intensywnością i po potwierdzeniu kluczowych parametrów marketingowych, w szerokim zakresie. II. Wypracowanie na podstawie realizowanych projektów w USA i wśród najbardziej zaawansowanych klientów w Europie głębokiej wiedzy o optymalnych zastosowaniach systemów DataWalk, celem opracowania procesu sprzedażowego i wdrożeniowego powtarzalnego na globalną skalę. III. Przygotowanie zasobów, strategii oraz pozyskanie amerykańskich partnerów biznesowych do realizacji wejścia na rynek USA. IV. Implementacja wypracowanych w Polsce rozwiązań na najbardziej konkurencyjnym rynku IT świata – Krzemowej Dolinie i USA oraz równoległą dalszą monetyzację tych produktów w Europie. V. Kontynuacja pozyskania finansowania wśród inwestorów instytucjonalnych na ekspansję w USA i później w kierunkach globalnych.