Wyszczególnienie 2015 2016
Przychody ze sprzedaży 1 118 259,87 1 746 882,92
Zysk (strata) netto -6 581 783,23 -7 592 533,38

W 2016 roku Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 1.746.882,92 zł. Większość przychodów w tym okresie wygenerowały przychody z projektów pilotażowych i ich komercjalizacji – 85,65% ogółu przychodów, czyli 1.469.132,41 zł. Pozostałe przychody wynikały z płatności wynikających z projektów realizowanych w poprzednich latach, oraz płatności za asystę techniczną wynikającą z wcześniej  zawartych umów. Przychody te były wyższe o 56,21% od przychodów osiągniętych w roku poprzednim. W maju 2015 roku nastąpiła premiera produktu DataWalk (nowa platforma analityczna skierowana na rynek podmiotów enterprise) oraz odstąpienie Spółki od pierwotnej działalności na rynku archiwizacji.

Strata w początkowej fazie rozwoju spółki technologicznej jest wynikiem przyjętego przez DataWalk modelu biznesowego (vendor high-tech). Spółka jest na wczesnym etapie rozwoju (runda A), w związku z tym ponad 80% kosztów generowanych przez Spółkę jest przeznaczone na rozwój produktu DataWalk. Celem i ambicją DataWalk SA jest, bazując na unikalnym i opatentowanym silniku technologii, zbudować globalnie konkurencyjny produkt, który zdominuje testowane nisze biznesowe.

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X