Kalendarz Inwestora

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.

  • Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2019 – 17 kwietnia 2020 r.

  • Skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 30 września 2020 r.

  • Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową – 22 maja 2020 r.

  • Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową – 27 listopada 2020 r.

    Wszelkie informacje na temat ewentualnej zmiany terminu publikacji raportów okresowych zostaną przekazane w formie raportu bieżącego.

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X