Raporty

28 maja 2020
PiLab-Data-Sheet-Prelim-1

11/2020 | Sprzedaż do MLARS w ramach realizacji projektu w Departamencie Sprawiedliwości USA w konsorcjum z RII. Sale to MLARS as part of a project at the US Department of Justice in a consortium with RII.

Raport bieżący 11/2020 | 28.05.2020 | 9:11 Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki zależnej […]
22 maja 2020
PiLab-Data-Sheet-Prelim-1

Śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) […]
19 maja 2020
PiLab-Data-Sheet-Prelim-1

10/2020 | Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r. Change of the publication date of the consolidated report for the 1st quarter of 2020.

Raport bieżący 10/2020 | 19.05.2020 | 17:21 Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia […]
14 maja 2020
PiLab-Data-Sheet-Prelim-1

9/2020 | Informacja Zarządu dotycząca szacunkowych wybranych danych finansowych za I kwartał 2020 r. Information on estimated selected financial data for the 1st quarter 2020.

Raport bieżący 9/2020 | 14.05.2020 | 17:05 Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące szacunkowych wybranych danych finansowych […]
9 maja 2020
PiLab-Data-Sheet-Prelim-1

8/2020 | Zawarcie umowy na wdrożenie DataWalk w zastosowaniu związanym z obszarem zarządzania epidemiologicznego. Signing an agreement for the implementation of DataWalk in an application related to the area of epidemiological management.

Raport bieżący 8/2020 | 09.05.2020 | 12:59 Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy z podmiotem świadczącym […]
Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X