Raporty

27 listopada 2020
PiLab-Data-Sheet-Prelim-1

Śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. EUR w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od […]
23 listopada 2020
PiLab-Data-Sheet-Prelim-1

43/2020 | Warunkowa rejestracja akcji serii O w KDPW. Conditional registration of series O shares in KDPW.

Raport bieżący 43/2020 | 23.11.2020 | 16:01 Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje o otrzymaniu oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”) […]
16 listopada 2020
PiLab-Data-Sheet-Prelim-1

42/2020 | Informacja Zarządu dotycząca szacunkowych, wybranych danych finansowych za 3 kwartały 2020 r. Information on estimated selected financial data for the first three quarters of 2020.

Raport bieżący 42/2020 | 16.11.2020 | 21:24 Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące szacunkowych wybranych danych finansowych […]
16 listopada 2020
PiLab-Data-Sheet-Prelim-1

41/2020 | Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.

Raport bieżący 41/2020 | 16.11.2020 | 10:13 Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 […]
16 listopada 2020
PiLab-Data-Sheet-Prelim-1

40/2020 | Sprzedaż DataWalk do zastosowań wywiadowczych w kraju członkowskim Unii Europejskiej. Sale of DataWalk for Intelligence application in European Union member country.

Raport bieżący 40/2020 | 16.11.2020 | 8:51 Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że wpłynęła umowa zawarta pomiędzy Emitentem i państwową agencją […]
Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X