Raporty

3 października 2019
PiLab-Data-Sheet-Prelim-1

42/2019 | Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N emitowanych przez Zarząd Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Conclusion of agreements on subscription for series N ordinary bearer shares issued by the Company’s Executive Board within the limits of the authorized capital, excluding the pre-emptive rights of existing shareholders.

Raport bieżący 42/2019 | 3.10.2019 | 9:09 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2019 z dnia 30 września 2019 r., Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we […]
30 września 2019
PiLab-Data-Sheet-Prelim-1

41/2019 | Zawarcie umowy na wdrożenie DataWalk w Kooperativa. Signing agreement for implementation of DataWalk in Kooperativa.

Raport bieżący 41/2019 | 30.09.2019 | 20:42 Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Emitentem […]
30 września 2019
PiLab-Data-Sheet-Prelim-1

40/2019 | Zawarcie umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Signing agreement with insurance company.

Raport bieżący 40/2019 | 30.09.2019 | 16:39 Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Emitentem […]
30 września 2019
PiLab-Data-Sheet-Prelim-1

39/2019 | Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – prowadzenie negocjacji oraz podjęcie działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. Disclosure of delayed confidential information – conducting negotiations and undertaking actions aimed at increasing the Company’s share capital within the limits of the authorized capital, excluding pre-emptive rights.

Raport bieżący 39/2019 | 30.09.2019 | 10:24 Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i […]
30 września 2019
PiLab-Data-Sheet-Prelim-1

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019

  Raport okresowy półroczny za 2019 PSr WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018 […]
Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X