1/2020 | Pilotażowy projekt z Integratorem Systemów w USA. Pilot project with System Integrator in the USA

Raport bieżący 1/2020 | 27.01.2020 | 11:10

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o pozyskaniu zamówienia przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. na realizację projektu pilotażowego (“Pilot”) z Integratorem Systemów w USA (“Klient”). Pilot realizowany będzie w celu demonstracji platformy analitycznej DataWalk w zakresie wsparcia rozwiązań technologicznych Klienta realizującego kontrakt z rządową instytucją w USA.

Zarząd Spółki uznał fakt pozyskania zamówienia za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Stanach Zjednoczonych.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. received a purchase order for execution of a pilot project (“Pilot”) with US System Integrator (“Customer”). The Pilot will be executed in order to demonstrate the DataWalk analytical platform in support of their end to end solution as part of a contract they hold with a member agency in the US Government.

The Executive Board of the Company recognized the fact of receiving the purchase order as confidential information, as there are indications that the cooperation may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in US.

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X