27/2019 | Pilotażowy projekt z towarzystwem ubezpieczeniowym w USA. Pilot project with insurance company in the USA.

Raport bieżący 27/2019 | 2.08.2019 | godz.16:06

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o podpisaniu umowy na realizację przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. projektu pilotażowego (“Pilot”) z towarzystwem ubezpieczeniowym (Klient”). Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk (“System”) w zastosowaniach związanych z inwestygacją zastrzeżeń do licencjonowanych brokerów (sieć dystrybucji) produktów Klienta.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia Pilota za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Stanach Zjednoczonych.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. signed agreement for execution of a pilot project (“Pilot”) with Customer (“Customer”), a commercial insurance company. The Pilot will be executed in order to demonstrate the analytical platform DataWalk (“System”) in support of the client’s mission to investigate complaints against licensed brokers (distribution channel) of their products.

The Executive Board of the Company recognized the fact of signing the Agreement as confidential information, as there are indications that the cooperation may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in US.

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X