Okresowe raporty EBI

13 listopada 2018 | 22/2018 | Raport okresowy za III kwartał 2018 r. (Q3 2018: Quarterly Report)

Zarząd Spółki DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 r.

The Executive Board of DataWalk S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the consolidated quarterly report for Q3 2018.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

3 sierpnia 2018 | 16/2018 | Raport okresowy za II kwartał 2018 r. (Q2 2018: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 r.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the consolidated quarterly report for Q2 2018.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

14 maja 2018 | 9/2018 | Raport okresowy za I kwartał 2018 r. (Q1 2018: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the consolidated quarterly report for Q1 2018.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport kwartalny IQ 2018 pl

Raport kwartalny IQ 2018 eng

10 maja 2018 | 8/2018 | Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PiLab SA za rok obrotowy 2017 (2017 consolidated annual report).

Zarząd Spółki PiLab SA z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PiLab SA za rok obrotowy 2017.

The Executive Board of PiLab SA registered in Wroclaw, Poland, presents the audited formal consolidated financial and executive reports of PiLab SA Capital Group for 2017 year.
 Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
10 maja 2018 | 7/2018 | Jednostkowy raport roczny PiLab SA za rok obrotowy 2017 (2017 entity annual report).

Zarząd Spółki PiLab SA z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny PiLab SA za rok obrotowy 2017.

The Executive Board of PiLab SA registered in Wroclaw, Poland, presents the audited formal entity financial and executive reports of PiLab SA for 2017 year.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

13 lutego 2018 | Raport Kwartalny nr 3/2018 | Raport okresowy za IV kwartał 2017 r. (Q4 2017: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the consolidated quarterly report for Q4 2017.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

13 listopada 2017 | Raport Kwartalny nr 13/2017 | Raport okresowy za III kwartał 2017 r. (Q3 2017: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the consolidated quarterly report for Q3 2017.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

11 sierpnia 2017 | Raport Kwartalny nr 11/2017 | Raport okresowy za II kwartał 2017 r. (Q2 2017: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the consolidated quarterly report for Q2 2017.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Q2-2017-pl

29 maja 2017 | Raport Roczny nr 7/2017 | Raport roczny PiLab S.A. za rok obrotowy 2016 (2016 annual report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny PiLab S.A. za rok obrotowy 2016.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wrocław, Poland, presents the audited formal financial and executive reports for 2016 year.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

11 maja 2017 | Raport Kwartalny nr 6/2017 | Raport okresowy za I kwartał 2017 r. Q1 2017: Quarterly Report

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the consolidated quarterly report for Q1 2017.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Q1-2017-pl

Q1-2017-eng

13 lutego 2017 | Raport Kwartalny nr 3/2017 | Raport okresowy za IV kwartał 2016 r. (Q4 2016: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2016 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the quarterly report for IVQ2016.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

12 listopada 2016 | Raport Kwartalny nr 10/2016 | Raport okresowy za III kwartał 2016 r. (Q3 2016: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2016 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the quarterly report for IIIQ2016.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sergiusz Borysławski – Członek Zarządu
12 sierpnia 2016 | Raport Kwartalny nr 9/2016 | Raport okresowy za II kwartał 2016 r. (Q2 2016: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2016 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the quarterly report for IIQ2016.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

31 maja 2016 | Raport Roczny nr 5/2016 | Raport roczny PiLab S.A. za rok obrotowy 2015 (2015 annual report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny PiLab S.A. za rok obrotowy 2015.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wrocław, Poland, presents the audited formal financial and executive reports for 2015 year.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

12 maja 2016 | Raport Kwartalny nr 4/2016 | Raport kwartalny za I kwartał 2016 r. (Q1 2016: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2016 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the quarterly report for I quarter of 2016.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

12 lutego 2016 | Raport Kwartalny nr 2/2016 | Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. (Q4 2015: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.
The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the quarterly report for IV quarter of 2015.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
IVQ 2015 PL.pdf
IVQ 2015 ENG.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
Sergiusz Borysławski – Członek Zarządu

12 listopada 2015 | Raport Kwartalny nr 45/2015 | Raport kwartalny za III kwartał 2015 r. (Q3 2015: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2015 r.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the quarterly report for III quarter of 2015.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

IIIQ_2015_PL

IIIQ_2015_ENG

 

 

12 sierpnia 2015 | Raport Kwartalny nr 33/2015 | Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. (Q2 2015: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2015 r.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the quarterly report for II quarter of 2015.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik 1 – IIQ_2015_PL
Załącznik 2 – IIQ_2015_ENG

2 czerwca 2015 | Raport roczny PiLab S.A. za rok obrotowy 2014 (2014 annual report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny PiLab S.A. za rok obrotowy 2014.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wrocław, Poland, presents the audited formal financial and executive reports for 2014 year.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport roczny 2014

12 maja 2015 | Raport kwartalny za I kwartał 2015 r. (Q1 2015: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2015 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the quarterly report for I quarter of 2015.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

IQ 2015 PL

IQ 2015 ENG

 

12 lutego 2015 | Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. (Q4 2014: Quarterly Report)

Temat: Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. (Q4 2014: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2014 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the quarterly report for IV quarter of 2014.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PILAB-raport-okresowy-IV-Q-PL

PILAB-raport-okresowy-IV-Q-ENG

13 listopada 2014 | Raport kwartalny za III kwartał 2014 r. (Q3 2014: Quarterly Report)

Temat: Raport kwartalny za III kwartał 2014 r. (Q3 2014: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2014 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the quarterly report for III quarter of 2014.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PILAB-raport-okresowy-IIIQ-2014-PL

PILAB-Quarterly-Report-QIII

12 sierpnia 2014 | Raport kwartalny za II kwartał 2014 r. (Q2 2014: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2014 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the quarterly report for II quarter of 2014.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PILAB-quarterly-report-II-Q-2014

PILAB-raport-okresowy-II-Q

2 czerwca 2014 | Raport roczny PILAB S.A. za rok obrotowy 2013

Temat: Raport roczny PILAB S.A. za rok obrotowy 2013

 

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny PILAB S.A. za rok obrotowy 2013.

 

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport-roczny-2013-PIL

12 maja 2014 | Raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Temat: Raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PILAB-raport-okresowy-I-Q-2014

12 lutego 2014 | Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r.

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PILAB-raport-okresowy-IV-Q-2013

8 listopada 2013 | Raport kwartalny za III kwartał 2013 r.

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

piLAB-raport-okresowy-III-Q-2013

9 sierpnia 2013 | Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

piLAB-raport-okresowy-II-Q-final

10 maja 2013 | Raport kwartalny za I kwartał 2013 r.

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

piLAB-raport-okresowy-I-Q

26 kwietnia 2013 | Raport roczny piLAB S.A. za rok obrotowy 2012

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny piLAB S.A. za rok obrotowy 2012.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport-roczny-PIL2

11 lutego 2013 | Raport kwartalny za IV kwartał 2012 r.

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu.pilab-raport-okresowy-iv-q

9 listopada 2012 | Raport kwartalny za III kwartał 2012 r.

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu.raport-okresowy-iii-q-2012

10 sierpnia 2012 | Raport kwartalny za II kwartał 2012 r.

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu.

pilab-s.a.-raport-za-ii-kwartał-2012