Walne zgromadzenie

2020.06.03 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”), które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku.  

Zarząd Spółki informuje, że wobec niezgłoszenia przez Akcjonariuszy Spółki żadnych propozycji dotyczących odwołania członków Rady Nadzorczej, ZWZ postanowiło odstąpić od głosowania w zakresie pkt 8 lit. „l” porządku obrad ZWZ przewidującego podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej - w części dotyczącej odwołania. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że nie było uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte, a także, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.    

Uchwały podjęte przez ZWZ 30.06.2020

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Ksh, na dzień 30 czerwca 2020 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniami

Wzór pełnomocnictwa i instrukcja głosowania ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie głosów na dzień zwołania ZWZ

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Opinia Zarządu


 

RODO - Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy

2019.05.31 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”), które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ZWZ ani nie było uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwały podjęte przez ZWZ 28.06.2019

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Ksh, na dzień 28 czerwca 2019 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50- 116 Wrocław.

Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ

Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniami

Wzór pełnomocnictwa i instrukcja głosowania ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie głosów na dzień zwołania ZWZ

Sprawozdanie Rady Nadzorczej


 

RODO - Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

2018.07.10 | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 6 sierpnia 2018 r. („NWZ”).   Zarząd Spółki informuje, iż NWZ jednomyślnie odstąpiło od głosowania nad uchwałą w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Treść uchwał NWZ 06.08.2018  

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału na ZWZ

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 06 sierpnia 2018 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50- 116 Wrocław. Poniżej zamieszczono treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informację o strukturze kapitału zakładowego.

Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ

Regulamin_Walnego_Zgromadzenia

Tekst_jednolity_Statutu

Projekty_uchwal_NWZ

Proponowane_zmiany_Statutu_NWZ

Wzór_pełnomocnictwa_i_instrukcja_glosowania_NWZ.pdf

Struktura kapitału zakładowego


 

RODO - Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

2018.06.01 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 r. Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ZWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. 

Treść uchwał podjętych na ZWZ/NWZ PiLab SA z dnia 28.06.2018

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału na ZWZ

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 28 czerwca 2018 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50- 116 Wrocław.

Poniżej zamieszczono treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informację o strukturze kapitału zakładowego.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZ

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Struktura kapitału zakładowego


 

RODO - Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

2017.06.02 | Ogłoszenie Zarządu Spółki PiLab Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 29.06.2017

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 r. Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ZWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Treść uchwał podjętych na ZWZ/NWZ PiLab SA z dnia 29.06.2017

Lista akcjonariuszy powyżej 5 proc. ZWZ

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2017 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50- 116 Wrocław.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZ

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Struktura kapitału zakładowego

2016.06.02 | Ogłoszenie Zarządu Spółki PiLab Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 29.06.2016

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2016 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

Treść uchwał podjętych na ZWZ/NWZ PiLab SA z dnia 29.06.2016

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZ

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Struktura kapitału zakładowego

2015.06.03 | Ogłoszenie Zarządu Spółki PiLab Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 29.06.2015

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2015 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

Treść uchwał podjętych na ZWZ/NWZ PiLab SA z dnia 29.06.2015

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ/NWZ PiLab SA na dzień 29.06.2015

Projekty uchwał ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 29.06.2015

Struktura kapitału zakładowego i głosów na ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 29.06.2015

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania na ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 29.06.2015

2014.06.05 | Ogłoszenie Zarządu Spółki PiLab Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 30.06.2014

Zarząd spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

Treść uchwał podjętych na ZWZ/NWZ PiLab SA z dnia 30.06.2014

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ/NWZ PiLab SA na dzień 30.06.2014

Projekty uchwał ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 30.06.2014

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania na ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 30.06.2014

2013.05.31 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27.06.2013

Zarząd spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 27 czerwca 2013 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

Treść uchwał podjętych na ZWZ/NWZ PiLab SA z dnia 27.06.2013

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ/NWZ PiLab SA na dzień 27.06.2013

Projekty uchwał ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 27.06.2013

Struktura kapitału zakładowego i głosów na ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 27.06.2013

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania na ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 27.06.2013

2013.03.01 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 27.03.2013r.

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 27 marca 2013 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław

Treść uchwał podjętych na ZWZ/NWZ PiLab SA z dnia 27.03.2013

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ/NWZ PiLab SA na dzień 27.03.2013

Projekty uchwał ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 27.03.2013

Struktura kapitału zakładowego i głosów na ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 27.03.2013

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania na ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 27.03.2013

2012.08.10 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 05.09.2012

Zarząd spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 5 września 2012 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

Treść uchwał podjętych na ZWZ/NWZ PiLab SA z dnia 05.09.2012

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ/NWZ PiLab SA na dzień 05.09.2012

Projekty uchwał ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 05.09.2012

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania na ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 05.09.2012

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X