Walne zgromadzenie

2019.05.31 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Ksh, na dzień 28 czerwca 2019 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50- 116 Wrocław.

Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ

Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniami

Wzór pełnomocnictwa i instrukcja głosowania ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie głosów na dzień zwołania ZWZ

Sprawozdanie Rady Nadzorczej


 

RODO - Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

2018.07.10 | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 6 sierpnia 2018 r. („NWZ”).   Zarząd Spółki informuje, iż NWZ jednomyślnie odstąpiło od głosowania nad uchwałą w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Treść uchwał NWZ 06.08.2018  

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału na ZWZ

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 06 sierpnia 2018 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50- 116 Wrocław. Poniżej zamieszczono treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informację o strukturze kapitału zakładowego.

Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ

Regulamin_Walnego_Zgromadzenia

Tekst_jednolity_Statutu

Projekty_uchwal_NWZ

Proponowane_zmiany_Statutu_NWZ

Wzór_pełnomocnictwa_i_instrukcja_glosowania_NWZ.pdf

Struktura kapitału zakładowego


 

RODO - Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

2018.06.01 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 r. Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ZWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. 

Treść uchwał podjętych na ZWZ/NWZ PiLab SA z dnia 28.06.2018

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału na ZWZ

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 28 czerwca 2018 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50- 116 Wrocław.

Poniżej zamieszczono treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informację o strukturze kapitału zakładowego.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZ

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Struktura kapitału zakładowego


 

RODO - Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

2017.06.02 | Ogłoszenie Zarządu Spółki PiLab Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 29.06.2017

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 r. Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ZWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Treść uchwał podjętych na ZWZ/NWZ PiLab SA z dnia 29.06.2017

Lista akcjonariuszy powyżej 5 proc. ZWZ

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2017 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50- 116 Wrocław.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZ

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Struktura kapitału zakładowego

2016.06.02 | Ogłoszenie Zarządu Spółki PiLab Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 29.06.2016

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2016 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

Treść uchwał podjętych na ZWZ/NWZ PiLab SA z dnia 29.06.2016

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZ

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Struktura kapitału zakładowego

2015.06.03 | Ogłoszenie Zarządu Spółki PiLab Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 29.06.2015

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2015 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

Treść uchwał podjętych na ZWZ/NWZ PiLab SA z dnia 29.06.2015

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ/NWZ PiLab SA na dzień 29.06.2015

Projekty uchwał ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 29.06.2015

Struktura kapitału zakładowego i głosów na ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 29.06.2015

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania na ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 29.06.2015

2014.06.05 | Ogłoszenie Zarządu Spółki PiLab Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 30.06.2014

Zarząd spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

Treść uchwał podjętych na ZWZ/NWZ PiLab SA z dnia 30.06.2014

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ/NWZ PiLab SA na dzień 30.06.2014

Projekty uchwał ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 30.06.2014

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania na ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 30.06.2014

2013.05.31 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27.06.2013

Zarząd spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 27 czerwca 2013 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

Treść uchwał podjętych na ZWZ/NWZ PiLab SA z dnia 27.06.2013

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ/NWZ PiLab SA na dzień 27.06.2013

Projekty uchwał ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 27.06.2013

Struktura kapitału zakładowego i głosów na ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 27.06.2013

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania na ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 27.06.2013

2013.03.01 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 27.03.2013r.

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 27 marca 2013 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław

Treść uchwał podjętych na ZWZ/NWZ PiLab SA z dnia 27.03.2013

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ/NWZ PiLab SA na dzień 27.03.2013

Projekty uchwał ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 27.03.2013

Struktura kapitału zakładowego i głosów na ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 27.03.2013

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania na ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 27.03.2013

2012.08.10 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 05.09.2012

Zarząd spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 5 września 2012 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

Treść uchwał podjętych na ZWZ/NWZ PiLab SA z dnia 05.09.2012

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ/NWZ PiLab SA na dzień 05.09.2012

Projekty uchwał ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 05.09.2012

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania na ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 05.09.2012

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X