Władze Spółki

Zarząd

Paweł Wieczyński - Prezes Zarządu

Odpowiedzialny za działalność operacyjną Spółki oraz Pion Komercjalizacji. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, specjalizacje: Logistyka oraz Zarządzanie Jakością. Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Inwestor i przedsiębiorca zaangażowany w przeszłości w działalność firm z branży lotnictwa, technologii IT i finansów.

Krystian Piećko -  Członek Zarządu

Odpowiedzialny za działalność Pionu B+R oraz wizję rozwoju technologicznego Spółki. Wyróżniony przez MIT Technology Review prestiżowym tytułem „Innovator under 35”. Twórca technologii zasilającej platformę analityczną DataWalk. Trendsetter, posiada unikalne kompetencje w obszarze zarządzania danymi. Prelegent na licznych konferencjach w Polsce i USA.

Sergiusz Borysławski - Członek Zarządu

Odpowiedzialny za działalność administracyjną oraz Pion Komercjalizacji. Doświadczenie zawodowe zdobywał będąc przedsiębiorcą oraz inwestorem, pełniąc obowiązki członka organów nadzorczych organizacji i przedsiębiorstw. Aktywny anioł biznesu, rozwija innowacyjne projekty z dużym potencjałem wzrostu w modelu znanym z Doliny Krzemowej.

Rada Nadzorcza

Paweł Sobkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie – Akademia Finansów, studiował także na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1995 roku związany z rynkiem kapitałowym. W latach 2015-2017 zasiadał w Radzie Autoryzowanych Doradców komitetu doradczego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Członek Fundacji Polski Instytut Dyrektorów w latach 2011-2015 oraz ThinkTank Society od 2014 roku. Uczestniczy w procesach fuzji i przejęć oraz zajmuje się restrukturyzacją przedsiębiorstw.

Piotr Bindas - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość, specjalność Rachunkowość. W trakcie kariery zawodowej zdobywał doświadczenie pełniąc funkcje senior managera w dziale audytu w firmach konsultingowych oraz dyrektora finansowego w przedsiębiorstwach, uzyskał gruntowną znajomość zasad rachunkowości PAR i MSSF oraz wiedzę w zakresie prowadzenia projektów typu Due Dilligence. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

 Grzegorz Dymek - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Śląskiej z branżą̨ informatyczną i telekomunikacyjną związany od początku kariery zawodowej, między innymi jako dyrektor Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej. Obecnie związany z firmą Anshar Studios S.A.

Wojciech Dyszy – Członek Rady Nadzorczej

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego.

Wojciech Szymon Kowalski - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), magister nauk ekonomicznych. Od 1991 r. zawodowo związany z rynkiem kapitałowym, pracując w strukturach kapitałowych banków oraz niebankowych domach maklerskich, w charakterze: zastępcy dyrektora rynku pierwotnego, szefa działu analiz oraz w ramach działalności wykonywanej na własny rachunek, prace analityczne m.in. z zakresu funkcjonowania instrumentów finansowych notowanych na rynku FOREX, spółek giełdowych (krajowych i zagranicznych/RFN), makroekonomii i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem sektora publicznego.

Roman Pudełko - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami działającymi głównie w branży informatycznej oraz telekomunikacyjnej. Kierował działami sprzedaży w dużych przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. Założyciel oraz wspólnik wielu przedsięwzięć biznesowych działających w branży innowacyjnych technologii.

Rafał Wasilewski - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2001 roku rozpoczął własną działalność gospodarczą związaną z rynkiem wierzytelności. W latach 2004-2017 Prezes Zarządu MW Trade S.A. aktualnie członek Rady Nadzorczej MW Trade S.A. Od 2018 r. Wiceprezes Zarządu Efimea S.A.

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X