Władze Spółki

Zarząd

Paweł Wieczyński - Prezes Zarządu

Odpowiedzialny za działalnością operacyjną Spółki oraz Pion Komercjalizacji. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, specjalizacje: Logistyka oraz Zarządzanie Jakością. Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Inwestor i przedsiębiorca zaangażowany w przeszłości w działalność firm z branży lotnictwa, technologii IT i finansów.

Krystian Piećko -  Członek Zarządu

Odpowiedzialny za działalność Pionu B+R oraz wizję rozwoju technologicznego Spółki. Wyróżniony przez MIT Technology Review prestiżowym tytułem „Innovator under 35”. Twórca technologii zasilającej platformę analityczną DataWalk. Trendsetter, posiada unikalne kompetencje w obszarze zarządzania danymi. Prelegent na licznych konferencjach w Polsce i USA.

Sergiusz Borysławski - Członek Zarządu

Odpowiedzialny za działalność administracyjną oraz Pion Komercjalizacji. Doświadczenie zawodowe zdobywał będąc przedsiębiorcą oraz inwestorem, pełniąc obowiązki członka organów nadzorczych organizacji i przedsiębiorstw. Aktywny anioł biznesu, rozwija innowacyjne projekty z dużym potencjałem wzrostu w modelu znanym z Doliny Krzemowej.

Rada Nadzorcza

Paweł Sobkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie – Akademia Finansów, studiował także na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1995 roku związany z rynkiem kapitałowym. W latach 2015-2017 zasiadał w Radzie Autoryzowanych Doradców komitetu doradczego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Członek Fundacji Polski Instytut Dyrektorów w latach 2011-2015 oraz ThinkTank Society od 2014 roku. Uczestniczy w procesach fuzji i przejęć oraz zajmuje się restrukturyzacją przedsiębiorstw.

Wojciech Dyszy – Członek Rady Nadzorczej

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego.

 Grzegorz Dymek - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Śląskiej z branżą̨ informatyczną i telekomunikacyjną związany od początku kariery zawodowej, między innymi jako dyrektor Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej. Obecnie związany z firmą Anshar Studios S.A.

Rafał Wasilewski - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2001 roku rozpoczął własną działalność gospodarczą związaną z rynkiem wierzytelności. W latach 2004-2017 Prezes Zarządu MW Trade S.A. aktualnie członek Rady Nadzorczej MW Trade S.A. Od 2018 r. Wiceprezes Zarządu Efimea S.A.

Roman Pudełko - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami działającymi głównie w branży informatycznej oraz telekomunikacyjnej. Kierował działami sprzedaży w dużych przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. Założyciel oraz wspólnik wielu przedsięwzięć biznesowych działających w branży innowacyjnych technologii.

Wojciech Szymon Kowalski - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), magister nauk ekonomicznych. Od 1991 r. zawodowo związany z rynkiem kapitałowym, pracując w strukturach kapitałowych banków oraz niebankowych domach maklerskich, w charakterze: zastępcy dyrektora rynku pierwotnego, szefa działu analiz oraz w ramach działalności wykonywanej na własny rachunek, prace analityczne m.in. z zakresu funkcjonowania instrumentów finansowych notowanych na rynku FOREX, spółek giełdowych (krajowych i zagranicznych/RFN), makroekonomii i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem sektora publicznego.

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X